Yapılan İşler

 • Mahallenin merkezindeki Çalıkuşu Sokak’taki parkta, Belediyenin tanzim satış yeri olarak inşa ettiği yerin, Levent Kültür Merkezi olarak kullanılması fikri ortaya atıldı. Projesi, gönüllü olarak Dernek tarafından çizildi. Belediye’ye sunuldu. Bu düşünce benimsendi, uygulandı ve şu anda artık, Levent’in  (iyi işletilmese de) bir kültür merkezi var.
 • Bu Kültür Merkezi altındaki kapalı garaj ise yine Derneğin talepleri de gözönüne alınarak çevredeki park yeri sorunlarını giderebilmek için Belediye tarafından ücretsiz olarak mahallelinin kullanımına sunuldu.
 • Levent Çarşı içinde meydanın altına yapılmak istenen çok katlı kapalı garaj projesine, bu uygulamanın zaten metro istasyonu nedeniyle sorunlar yaşayan bölgeye, daha yoğun taşıt çekeceği ve Çarşı özelliğinin kaybolacağı anlatılarak karşı duruldu. Bu görüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da dikkate alındı ve meydan mevcut haliyle kaldı.
 • Levent Açık Pazar yerinin kaldırılmasına karşı esnafın ve Levent’linin yanında yeralıp, 300’ün üstünde imza toplayarak Sivil toplum örgütü olarak başarılı bir sivil insiyatif örneği gösterildi. Belediye tarafından hazırlanan Meydan düzenleme projesine destek verildi. Çarşının yaşamını sürdürebilmesi için buradaki boşlukların uzun süreli otopark olarak kullanımı engellendi ve çarşıya alışverişe gelen semt sakinlerine 30 dakikalık ücretsiz parketme olanağı sağlandı.
 • Levent Su Deposunun, yanında bulunan yüksek yapılar tarafından satın alınmaması, buna karşın, buranın metro sistemine entegre olabilecek bir kat otoparkı ve/veya yeşil alana dönüştürülmesi için alternatif proje geliştirildi, Belediyeye sunuldu. Bu projenin ilgili birimler tarafından benimsendiğini biliyoruz.
 • Konut bölgelerinin arasına sızarak, kent yaşamını dayanılmaz sıkıntılı kılan, çevreye zarar veren, yoğun trafik çeken, gürültü, ses, atık kirliliği yanısıra sosyal huzursuzluklar da yaratan bar, meyhane, gece kulübü, kebapçı, fasılcı, hayvan hastanesi, prodüksiyon şirketi, turizm acentesi, klinik gibi yasal olmayan işyerlerinin bir konut bölgesi olarak tescilli olan mahalleyi terk etmeleri için olabildiğince tek tek veya toplu olarak, Belediyeler, Bakanlıklar düzeyinde yasal girişimlerde bulunuldu. Bu girişimlerin büyük çoğunluğu başarı ile sonuçlandırıldı.
 • Tümüyle yasadışı çalışarak yakın çevresine sınırsız rahatsızlık veren “ünlü” ve “güçlü” bir kebapçı’nın konumunu korumak için açtığı “Tüm Levent Mevzi İmar Planının İptali” davası karşısında kısıtlı ancak inançlı duruşu ile Dernek çok önemli bir yasal başarı elde etti. Mevzi imar planı ve geçerli yasaların bölgede bu tür işyerlerine izin vermediğini yasal olarak tescil ettirmiş oldu.
 • Levent Konut Bölgesi mevzi imar planının, plan notlarının ve imar yönetmeliklerinin tam olarak uygulanması konusunda mücadele verildi ve büyük oranda başarılı olundu. Özellikle yıkılıp yeniden yapılan Levent evlerinde imar kuralları, Belediye tarafından oldukça sıkı olarak kontrol edilmekte, ancak, eski binalara yapılan eklemelerin ve işyerine dönüştürmelerin önüne geçilmekte zorluklar devam ediyor.
 • Bölgedeki kaçak yapılaşma ile mücadele bağlamında, TMMOB- Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Kente Karşı Suçlar” sergisine iki pano ile katılındı ve düzenlenen çeşitli toplantılarda sunumlar yapıldı.
 • Levent mahallesi içinden geçerek Büyükdere Caddesi’ni Etiler’e bağlayan Levent Caddesi, çevredeki işyeri kulelerinin de artması ile ana arter olarak kullanılmaktadır. Dernek olarak, planlarda görülmesine karşın bir türlü gerçekleştirilemeyen Ulus (Akmerkez) - Zincirlikuyu yolunun bir an önce açılması için Belediye’ye yazılar yazıldı, yoğun görüşmeler yapıldı. Bir süre sonra çalışmalar başladı. Bugün açılmış olan bu yol, Levent’in iç yolunun ana arter gibi kullanılmasını ve yerleşim içindeki trafik sıkışıklığını kısmen azaltmıştır.
 • Aynı biçimde çevredeki yoğun işyeri kulelerinin sabah ve akşam trafiğinin mahalle içinde yarattığı yoğun trafiğin kestirme biçimde Çevre Yoluna ve Fatih Köprüsüne bağlanabilmesi için yapılan yoğun başvurular sonucunda (Etiler, Tepecik Mahallesi sakinlerinin de güçlü katılımları ile) Karanfilköy kavşaklarının açılması ve trafiğin rahatlatılması sağlandı.
 • 4. Levent’teki yapıların dış duvarlarında uygulanmış olan ve her biri kültürel birer servet değerinde olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Nurullah Berk, Ferruh Başağa  gibi sanatçılarımıza ait mozaik panoların korunabilmesi için girişimlerde bulunuldu.
 • Mahallede işyeri oranının arttığı gerekçesiyle emlak vergilerinde yapılması öngörülen ciddi artışın önüne geçilmesi için Derneğin mahalle sakinleriyle birlikte Muhtarlık üzerinden itiraz hakkının kullanılması sağlandı
 • Levent Mahallesinin proje müelliflerinden olan Mimar Profesör Kemal Ahmet Aru’nun (diğeri, Mimar Profesör Rebii Gorbon’dur) vefatı sonrasında, Belediyelerde girişimde bulunularak Levent Mahallesinde bir sokağa adının verilmesi sağlandı.
 • Bölgede İşyeri sayısının artışının etkisiyle aşırı biçimde artırılmak istenen Emlak Vergileri, mahallelinin örgütlenerek itiraz etmesi sonucu makul seviyelere indirildi.
 • Yasal olmayan işyerlerinin işgali sonucunda, geceleri ıssızlaşan Levent bölgelerinin korunabilmesi için İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bölge Karakolu ile görüşmeler yapıldı.
 • Avusturya Mimarlar Birliği üyesi otuz kadar mimardan oluşan bir gruba, evsahipliği yapıldı, brifing verildi ve mahalle gezdirildi.
 • Bölgede araştırma çalışması yapan onlarca sosyoloji, şehircilik, mimarlık öğrencisine kaynak sağlandı, bilgi aktarıldı.
 • Piknik, kahvaltı, yürüyüş ve yemek organizasyonları düzenleyerek Levent halkının birbirleriyle tanışma ve iletişim kumasına yardımcı olunmaya çalışıldı, tüm üyeler çeşitli organizasyonlarda bir araya getirildi ve kaynaşmaları sağlandı.
 • Mahalleli hakları konusundaki yasal çerçeveyi anlamak amacıyla Kent Konseyi olgusu konusunda seminer düzenlendi. Konuk konuşmacı olarak Uluslararası Belediyeler Birliği Türkiye Yetkilisi Sn.Sadun Emrealp idi.
 • “Sokaklar mahallelilerindir” ilkesini komşularla paylaşmak için, bir hafta sonu, bir cadde trafiğe kapatıldı, Sokak Futbolu organizasyonu yapıldı.
 • AB Kriteleri doğrultusunda, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Konumu ve Görevleri” ile “Yerel Sivil İnisiyatifin Kent Konseylerine Katılımı” konularında, ilgili uzmanların mahalle sakinlerine konferans vermeleri ve kentli kişileri bilgilendirmeleri sağlandı.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon birimi yöneticileri mahalleye davet edildi, yerinde tesbitler yapıldı, kendilerine bilgisayarda sunumlar da yapılarak bölgedeki gereksiz trafik yükü ve yarattığı sorunlar anlatıldı, çözümler istendi.
 • 3 ve 4 Levent Mahallelerinin arasından geçmekte olan Otoyolun yoğun gürültüsünün konutları rahatsız etmesini engellemek için önerilen “ses duvarı” için de henüz destek bulunamadı.
 • İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında, “Bir Cumhuriyet Projesi: Levent Mahallesinin 60 Yılı” temalı bir serginin Levent Meydanında açılması için girişimde bulunuldu, ancak sponsorluk edinilemediği için konu beklemede kaldı.
 • Üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimin yoğunlaştırılabilmesi için bugüne dek altı adet nitelikli bülten çıkarılıp tüm bölgede dağıtıldı.
 • Aynı amaçla, “Kalan Güzellikleri Korumak Sizlere Düşüyor” adlı 6 dakikalık bir kısa fim hazırlanarak üyelere dağıtıldı.
 • 1998, 2002, 2005, 2008 yıllarında tüm mahalle tarandı; evlerin ve doğal dokunun kayıt altına alınabilmesi için fotoğrafik tesbitler yapıldı.
 • Aynı çalışmalar sürecinde, bölgede yaklaşık 30,000 ağaçlık bir doğal varlık tesbit edildi.
 • Derneğin amaçlarını ve yaptığı çalışmaları açıklayabilmek için, çeşitli dergi ve gazetelerde röportajlar, makaleler, araştırmalar yayınlandı; radyo (Açık Radyo) ve televizyon kanallarında (TV-2, İZ-TV, Kanal B) konuk olundu.
 • 2008 yılında, derneğimizin girişimleri sonucunda, Anıtlar Kurulu tarafından Levent Mahallesi Kentsel Sit statüsüne alındı. Böylece, Ülkemizde, Cumhuriyet dönemine ait bir yapılar bütününün korunması anlamında bir ilk başarılmış oldu.
 • Benzer amaçlar doğrultusunda kentte mücadele veren derneklerle (Arnavutköy, Bebek, Rumelihisarı, Ataköy, Koşuyolu, Nişantaşı, Etiler gibi…) karşılıklı deneyim aktarımı ve bilgi alışverişi için toplantılar yapıldı.